ul. Jęczmienna 22/9  Toruń
tel. (56) 652 22 42

 

 

 


Kancelaria Radcy Prawnego Marka Kozłowskiego zapewnia stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz pomoc prawną świadczoną osobom fizycznym.

W ramach swojej działalności oferujemy szereg usług adresowanych do przedsiębiorców m.in.:

 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych (m.in. spółki, stowarzyszenia, spółdzielnie),
 • udzielanie porad i opinii prawnych w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorcy,
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w sporach sądowych,

Kancelaria świadczy dużą część swoich usług również na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów wyspecjalizowaliśmy się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne (sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, analiza i sporządzanie umów),
 • prawo rodzinne i osobowe (sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie)
 • prawo pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o ustalenie stosunku pracy, o uchylenie kary porządkowej, o sprostowanie świadectwa pracy, opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji),
 • prawo budowlane (sprawy o pozwolenie na budowę, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o wydanie pozwolenia na użytkowanie, sprawy o samowole budowlaną),
 • prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu),

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest również korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Wymiar czasowy świadczonych usług oraz warunki świadczenia tych usług ustala się wówczas w zawieranej z nami umowie o stała obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną gwarantuje klientowi kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie jego działalności oraz najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najbardziej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Wśród korzyści, jakie daje zawarcie umowy na stałą obsługę prawną przykładowo można wymienić następujące:

 • niższe koszty usług prawnych niż przy zleceniach jednorazowych,
 • możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej,
 • łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią
 • możliwość ustalenia dyżurów prawnika w siedzibie firmy w określone dni i godziny lub pojedynczych wizyt w miarę potrzeb klienta,
 • lepsza znajomość problemów i spraw firmy, co ma niewątpliwy wpływ na szybkość oraz jakość świadczonej pomocy,
 • możliwość opracowania wzorów umów oraz innych dokumentów dostosowanych do potrzeb klienta.
Copyright © 2020 Kancelaria Radcy Prawnego